Bratislava, Hainburg, Děvín


  • ubytování: různéubytování: různé
    strava: vlastnístrava: vlastní
    • Poznávací zájezdy

9.00 Příjezd do Hainburgu, prohlídka středověkého města s malebnými uličkami
a mnoha budovami představují architektonické styly různých epoch. Silně
opevněné brány a věže skrz staletí byly symbolem ochrany a bezpečnosti městečka.
12.00 Bratislavy – prohlídka centra města, Bratislavský hrad, Michalská brána, Dóm sv. Martina aj.,
14.30 plavba výletní lodí Bratislava – Děvín (1 hod, 30 min).
16.00 Prohlídka zříceniny rozsáhlého hradu postaveném na skalním bradlu nad ústí
Moravy do Dunaje.
18.00 Odjezd domů.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Slevy

  • nejsou

Cena zahrnuje

  • doprava, vstupné – vyhlídková loď, průvodce, cestovní pojištění včetně léčebných výloh

Cena nezahrnuje

  • nejsou

Výlety

  • nejsou