Etiopie, Džibutsko - Za jižním národy Etiopie, tajemným městem Harar a Velkou příkopovou propadlinou do Džibutska

shutterstock_637338391
shutterstock_651743746
shutterstock_719938285
shutterstock_720026572
shutterstock_720026605
shutterstock_754293649

Zájezd č.520980

Etiopie

Etiopie není pouze země jedinečných kulturních památek staré křesťanské architektury na severu země, ale i její jižní část je velkým turistickým magnetem nejen díky nádherně členitým scenériím Velké příkopové propadliny s mnoha smaragdovými jezery, ale především jedinečnou etnografickou mozaikou přírodních národů v oblasti Jižní Omo, jako jsou Mursiové, Hamerové či Tsemaiové. Na tomto putování se seznámíme rovněž s jedinečným východoetiopských městem Harar se symbiózou muslimské a křesťanské kultury, ale také světoznámými "hyenními muži". Zájezd zakončíme několika dny strávenými na nejvyhlášenějších přírodních zajímavostech bývalé francouzské kolonie Džibutsko. Zájezd připravil a provází Kamil Hanák.


Délka: 19-denní
Doprava: letecky
Ubytování: chata
Stravování: snídaně
Cena od: 74 990
Nezávazně rezervovat
Etiopie

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy. Přílet do ADDIS ABEBY. Ubytování v hotelu. Dva noclehy v ADDIS ABEBĚ.
2. den: celodenní prohlídka etiopského hlavního města ADDIS ABEBY. Ráno si prohlédnme historické centrum včetně chrámu KIDDIST MARYAM s MAUZOLEEM MENELIKA II, kruhového chrámu KIDDANE MIHRET s krásnými malbami a katedrálu KIDDIST SELASSIE. Navštívíme NÁRODNÍ MUZEUM ETIOPIE a čtvrť PIAZZA. Odpoledne po návštěvě MERCATA , největšího trhu na africkém kontinentě, zamíříme ještě na kopec k chrámu ENTOTO MARYAM a muzeu CÍSAŘŮ MENELIKA A TAITU.
3. den: z hlavního města se přesuneme k působivému skalnímu chrámu ADADI MARJAM, odkud budeme pokračovat do lokality TIJA k stélám (UNESCO), jejichž mystická symbolika stále překvapuje návštěvníky. Posledním zastavením bude fotogenické kráterové jezero ARA ŠEITAN. Nocleh v hotelu ve městě HOSAINA.
4. den: celodenní přejezd do města ARBA MINČ s překrásným pohledy na čtyřtisícmetrové vrcholky hor. Zde budeme ubytováni dvě noci.
5. - 9. den: výlet do horských vesniček lidu DORZE, vyhlášených tkaním bavlněných látek s fotogenickými obydlími ve tvaru úlů.
10. den: opustíme stát JIŽNÍCH ETIOPSKÝCH NÁRODŮ a zamíříme zpátky na sever do OROMSKA.
11. den: projedeme kolem jezera LANGANO a zamíříme k jezeru ZIWAY, odkud se vydáme na lodní výlet na ostrov TULLO GUDDO s klášterem MARJAM CION.
12. den: čeká nás celodenní přejezd do Hararu ve východní části země. Dvě noci v HARARU.
13. den: celodenní prohlídka starobylého města HARAR. Po snídani vstoupíme HARARSKOU BRANOU do labyrintu uliček starého města zvaného DŽUGAL, obehnaného hliněnými hradbami. Kolem brány ŠOWA zamíříme na hlavní náměstí s katedrálou MEDHANE ALEM i nedalekou páteční mešitou AL-DŽAMI. Největší atrakcí bude večerní KRMENÍ HYEN za branami města.
14. den: přejezd do Džibutska. Dvě noci budeme nocovat za hranicemi ve městě DIKHIL.
15. den: tento den strávený v DANAKILSKÉ PROLÁKLINĚ zasvětíme úchvatným měsíčním scenériím jezera LAC ABBÉ s magickými vápencovými komíny dosahujícími výšky 50 metrů, které vypouštějí oblaka páry.
16. den: tento den zasvětíme dalšímu jedinečnému přírodnímu úkazu: kráterovému jezeru LAC ASSAL, jehož hladina se nachází 155 metrů pod úrovní hladiny moře, a které je obklopeno dalšími spícími vulkány. Uchvátí nás jedinečná scenérie NEJNIŽŠÍHO BODU AFRIKY, v níž se prolíná běloba soli a sádry s tmavými lávovými poli.
17. den: vydáme se do pohoří GODA na návštěvu AFARSKÝCH VESNIC, včetně úrodné oázy BANKOUALÉ a z malebné osady DITTIKOU podnikneme procházku do hor přes les FORET DU DAY. Dva noclehy ve městě DJIBOUTI.
18. den: poslední den v Africe strávíme prohlídkou džibutské metropole DJIBOUTI. včetně náměstí PLACE MAHMOUD HARBI s mešitou HAMOUDI. Kolem PREZIDENTSKÉHO PALÁCE se přesuneme ke KATEDRÁLE a ETIOPSKÉMU ORTHODOXNÍMU CHRÁMU a dále do rezidenční čtvrti PLATEAU DU HÉRON.
19. den: návrat domů.

Termín Délka Cena Odlet  
únor 2020
13.02. (čt) - 02.03. (po)19 dníPraha74 990 Kč Praha rezervovat

Cena zahrnuje

  • letenka Praha-Addis Abeba a Djibuti-Praha vč. let. tax a poplatků cca 20 000 Kč, 18x ubytování v hotelu nebo lodges se snídaní, doprava v rámci programu, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vízum do Etiopie (cca 50 USD, platí se po příletu) a do Džibutska (cca 120 USD, platí se po příletu), lodní výlet, vstupné, focení domorodců u jižních kmenů a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 1 045 Kč, do 80 000 Kč za 1 645 Kč